Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de motorische ontwikkeling van de kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar.fysio ldFysio langedijk

Een kinderfysiotherapeut stelt via observaties/testen vast of er sprake is van een motorische ontwikkelingsachterstand. De kinderfysiotherapeut helpt om de motoriek en zintuigen van uw kind te ontwikkelen en zo de achterstand te verminderen en/of op te heffen. Uw kind leert met fysiotherapie nieuwe vaardigheden of verbetert zijn bestaande vaardigheden. Dit doen we door spelenderwijs te oefenen gericht op het motorisch niveau en de belevingswereld van uw kind. Zo krijgt uw kind meer zelfvertrouwen en plezier in bewegen.

De kinderfysiotherapeutische behandeling gaat altijd in overleg u als ouders/verzorgers en met uw kind. Er vindt eventueel ook overleg plaats met huisarts, consultatiebureau, school of sportvereniging uiteraard na toestemming van ouders.

Mail: y.dieleman@fysio-langedijk.nl